Funktionsplanering - Öarnas trädgårdsplanering
21462
page,page-id-21462,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
Funktionsplanering
FUNKTIONSPLANERING

Detta är första steget i att planera och gestalta en trädgård. Vi utgår från era tankar och platsens förutsättningar för att få till trädgårdens stomme, det innebär placering av uteplatser, insynsskydd, gångstråk, trappor och grönytor (förslag på karaktärsväxter, typ sol, skugga, etc) för att få till en balans och harmoni som passar er.

 

Vi utgår från en tomtkarta (kan erhållas från kommunen), där man ser tomtgränser och husets placering.

 

Tillbaka på kontoret sammanställer vi tankar och idéer till en ritning, Skala (1:50, 1:100 eller 1:200), som visar trädgårdens funktioner i sin helhet. Vi presenterar förslaget och gör de eventuella ändringar som önskas. Nu har ni en grovplan för att skapa er trädgård.

 

RIKTPRISER:

Vi börjar alltid med ett uppstartsmöte 1-1,5 h till en kostnad av 1 200kr.

Trädgård mindre än 500kvm 10 000 kr
Trädgård 500-1000 kvm 14 200 kr
Trädgård 1000-1500 kvm 18 600 kr

Om tomten har komplicerade slänter eller nivåskillnader, markbeskaffenheter som är svåra att avläsa samt att många funktioner skall in på liten yta kan priset komma att ändras. Offert ges alltid innan arbetet startar.

 

DETTA INGÅR:

  • Uppstartsmöte (1200kr).
  • Presentation av förslaget
  • Ritning skala (1:50, 1:100 alternativt 1:200).
    Ritningen kommer att innehålla uteplatser, insynsskydd, gångvägar , parkeringar, grönytor med karaktärsväxter, trappor etc.

OBSERVERA att detaljerade material- och växtförslag inte ingår i denna tjänst.